Wie

Sinds de oprichting in 2005 heeft ISInet BV zich gespecialiseerd in netwerk infrastructuren, voip-telefonie, managed services, video conferentie, solar systems en het bieden van consultancy. De wensen van klanten staan altijd centraal, waarbij de verhouding ‘kwaliteit en kosten’ als speerpunt wordt aangehouden. Tevens staan betrouwbaarheid en betrokkenheid hoog in het vaandel. Deze werkwijze heeft zich bewezen middels een gestaag groeiend aantal tevreden klanten.

Missie

Missie van ISInet BV is bedrijven en organisaties in staat stellen om een optimaal functionerende ICT infrastructuur te realiseren.

De door  ISInet BV gehanteerde aanpak  is gericht op het bereiken van prestatieverbeteringen, door innovatieve oplossingen aan te reiken voor problemen rondom informatietechnologie en telecommunicatie.

Locatie

ISInet BV is te vinden aan de Maxwellstraat te Ede in de regio Gelderse Vallei. Vanaf deze locatie kan ISInet BV bedrijven en organisaties door heel Nederland snel en adequaat bedienen.

Copyright & Privacy statement

Copyright
Deze site is ontwikkeld door ISInet BV te Ede. Doel van deze site is het geven van informatie over ISInet BV, het tonen van het productassortiment van ISInet BV en het bieden van de mogelijkheid om via internet een order voor levering van producten en/of diensten te kunnen plaatsen. Alle informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging door ISInet BV worden aangepast.
ISInet BV neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samengestellen en onderhouden van deze internetsite, en maakt daarbij gebruik van bronnen die zij betrouwbaar acht. Op deze site wordt verwezen naar informatie van derden, onder andere middels hyperlinks. Informatie op sites van derden is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Ondanks onze zorgvuldigheid bij het up-to-date houden van deze site is het mogelijk dat informatie onvolkomenheden en/of onjuistheden omvat, bijvoorbeeld in de productspecificaties, productbenamingen, productprijzen of de beschikbaarheid cq. levertermijn van producten. Mocht u een order plaatsen voor producten waarbij dit het geval is, dan zullen wij u hierover informeren en krijgt u vanzelfsprekend de mogelijkheid uw order te heroverwegen.

Aan de op deze site geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. ISInet BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade tengevolge van het gebruik van deze site of de hierop aanwezige informatie. ISInet BV behoudt de rechten met betrekking tot de geboden informatie en grafische elementen daar waar deze zijn ontwikkeld door ISInet BV.

Privacy-statement
ISInet BV legt gegevens vast van de bezoekers van deze site om hen overeenkomstig hun wensen te kunnen bedienen van informatie, producten of diensten. Van bezoekers die deze site gebruiken wordt het IP-adres geregistreerd. Gegevens die door bezoekers worden ingevoerd op de diverse formulieren op deze site worden in een database opgeslagen en gebruikt voor het doel zoals op de desbetreffende pagina van de site wordt aangegeven.
Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

© 2020 · ISInet · Met liefde ontworpen en gerealiseerd door Webbica